За нас
Запознайте се с нашата компания, мениджмънт, корпоративна култура, история и възможности за сътрудничество.
За нас
Запознайте се с нашата компания, мениджмънт, корпоративна култура, история и възможности за сътрудничество.
Накратко
Ленно е алтернативен кредитор, брокер и консултант в сферата на търговията с финансови инструменти и инвестициите, предлагащ широка гама финансови услуги на значителен кръг клиенти, включващ местни и международни компании, правителства, финансови институции и физически лица.
Мениджмънт
Ние вярваме, че най-важният ресурс, играещ главна роля за намирането на иновативни решения и имащ положително икономическо въздействие, е интелектуалният капитал.
Новото име Ленно подчертава профила на компанията като международна финансова институция, предлагаща пълен спектър от финансови услуги и неотстъпваща по никакъв начин на компаниите с по-дълга история, чрез предоставянето на индивидуални финансови решения.

Александър Тонков
Изпълнителен директор
Корпоративна култура
Ние всички сме с различна биография, но точно в това е и най-голямата ни сила. Именно нашите различия ни позволяват да предложим находчиви и оригинални решения за всеки казус, с който се сблъскваме.
Нашите колеги са отдадени на това, което правят и се фокусират върху постигането на изключителни резултати. Те се стремят да поставят нуждите на клиентите на първо място и да мислят нестандартно. Винаги предизвикват себе си и хората около себе си да надминават границите на възможностите си, като спазват най-високите етични стандарти.

Поддържаме вътрешнофирмена култура, която да насърчава сътрудничеството и където всеки глас да бъде чут. Независимо на каква позиция в организацията са нашите колеги, те имат възможността да развият своя опит, да допринесат за положителна промяна в обществото и да изградят кариера. Ценим уважението, интегритета и сътрудничеството. Вярваме, че всеки от нашия екип играе важна роля в изграждането на корпоративната култура на Ленно - култура, която сме убедени, ще допринесе най-много за успеха на нашите клиенти.
Интересувате ли се от свободните позиции в Ленно?
История
Повече от 19 години Ленно помага на клиентите си да правят успешен бизнес. Главните ни офиси са разположени на кръстопът между изтока и запада, което ни позволява да вземем най-доброто от двата свята. През годините се научихме да бъдем търпеливи и да предоставяме първокласни услуги на своите клиенти, чрез дългосрочно обвързване, иновативни решения и гладко изпълнение.
12/1998
ОДЕСОС 33 АД е основано във Варна, България.
07/1999
Комисията по ценните книжа и фондовите борси лицензира ОДЕСОС 33 АД като инвестиционен посредник.
02/2004
ОДЕСОС 33 АД става Балканска Инвестиционона Компания АД и мести седалището си в София, България.
03/2006
Балканска Инвестиционна Компания АД получава лиценз за инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор.
12/2012
ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД е основано като дъщерно дружество на английска компания, базирана в Лондон.
12/2013
Българска народна банка вписва ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД в регистъра на Финансовите институции.
09/2014
ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД се преобразува
в акционерно дружество и увеличава капитала си на 1,260,000 лв.
2014
Над 15,000 фирми и физически лица кандидатстват за кредит от ТНК Кепитъл Мениджмънт през първата година на компанията на пазара.
05/2015
Българска народна банка пререгистрира ТНК Кепитъл Мениджмънт АД като финансова институция с номер на регистрация BGR00341.
12/2015
Основава се дъщерно дружество в Полша - TNK Capital sp. z o.o., с офис във Варшава. Дружеството ще предоставя потребителски и бизнес кредити на територията на Полша.
05/2016
Основава се дъщерно дружество в Чехия - T.N.K. Capital s.r.o., с офис в Прага. Дружеството ще предоставя потребителски и бизнес кредити на територията на Чехия.
2016
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД успешно пласира 3 частни емисии облигации, с цел разрастване на дейността.
04/2017
Основава се дъщерно дружество в Русия - ТНК Кэпитал ООО, с офис в Москва. Дружеството ще предоставя заеми на територията на Русия.
09/2017
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД става втората българска компания, партньор на платформата за p2p lending - Viventor.
01/2018
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД става Ленно АД.
ИП Балканска Инвестиционна Компания АД се преименува на ИП Ленно Глобъл Адвайзъри АД.
Back
Next
12/1998
ОДЕСОС 33 АД е основано във Варна, България.
07/1999
Комисията по ценните книжа и фондовите борси лицензира ОДЕСОС 33 АД като инвестиционен посредник.
02/2004
ОДЕСОС 33 АД става Балканска Инвестиционона Компания АД и мести седалището си в София, България.
03/2006
Балканска Инвестиционна Компания АД получава лиценз за инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор.
12/2012
ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД е основано като дъщерно дружество на английска компания, базирана в Лондон.
12/2013
Българска народна банка вписва ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД в регистъра на Финансовите институции.
09/2014
ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД се преобразува
в акционерно дружество и увеличава капитала си на 1,260,000 лв.
2014
Над 15,000 фирми и физически лица кандидатстват за кредит от ТНК Кепитъл Мениджмънт през първата година на компанията на пазара.
05/2015
Българска народна банка пререгистрира ТНК Кепитъл Мениджмънт АД като финансова институция с номер на регистрация BGR00341.
12/2015
Основава се дъщерно дружество в Полша - TNK Capital sp. z o.o., с офис във Варшава. Дружеството ще предоставя потребителски и бизнес кредити на територията на Полша.
05/2016
Основава се дъщерно дружество в Чехия - T.N.K. Capital s.r.o., с офис в Прага. Дружеството ще предоставя потребителски и бизнес кредити на територията на Чехия.
2016
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД успешно пласира 3 частни емисии облигации, с цел разрастване на дейността.
04/2017
Основава се дъщерно дружество в Русия - ТНК Кэпитал ООО, с офис в Москва. Дружеството ще предоставя заеми на територията на Русия.
09/2017
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД става втората българска компания, партньор на платформата за p2p lending - Viventor.
01/2018
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД става Ленно АД.
ИП Балканска Инвестиционна Компания АД се преименува на ИП Ленно Глобъл Адвайзъри АД.
Back
Next
12/1998
ОДЕСОС 33 АД е основано във Варна, България.
07/1999
Комисията по ценните книжа и фондовите борси лицензира ОДЕСОС 33 АД като инвестиционен посредник.
02/2004
ОДЕСОС 33 АД става Балканска Инвестиционона Компания АД и мести седалището си в София, България.
03/2006
Балканска Инвестиционна Компания АД получава лиценз за инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор.
12/2012
ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД е основано като дъщерно дружество на английска компания, базирана в Лондон.
12/2013
Българска народна банка вписва ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД в регистъра на Финансовите институции.
09/2014
ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД се преобразува
в акционерно дружество и увеличава капитала си на 1,260,000 лв.
2014
Над 15,000 фирми и физически лица кандидатстват за кредит от ТНК Кепитъл Мениджмънт през първата година на компанията на пазара.
05/2015
Българска народна банка пререгистрира ТНК Кепитъл Мениджмънт АД като финансова институция с номер на регистрация BGR00341.
12/2015
Основава се дъщерно дружество в Полша - TNK Capital sp. z o.o., с офис във Варшава. Дружеството ще предоставя потребителски и бизнес кредити на територията на Полша.
05/2016
Основава се дъщерно дружество в Чехия - T.N.K. Capital s.r.o., с офис в Прага. Дружеството ще предоставя потребителски и бизнес кредити на територията на Чехия.
2016
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД успешно пласира 3 частни емисии облигации, с цел разрастване на дейността.
04/2017
Основава се дъщерно дружество в Русия - ТНК Кэпитал ООО, с офис в Москва. Дружеството ще предоставя заеми на територията на Русия.
09/2017
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД става втората българска компания, партньор на платформата за p2p lending - Viventor.
01/2018
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД става Ленно АД.
ИП Балканска Инвестиционна Компания АД се преименува на ИП Ленно Глобъл Адвайзъри АД.
Back
Next
Кариери
Въпреки, че нашата дейност се измерва в десетки милиони, ние избираме служителите си един по един. Знаем, че в сферата на услугите, без най-добрите хора, няма как да бъдем най-добрата компания. Разчитаме на хората, които безусловно се стремят към успех и им даваме възможността да прогресират много по-бързо, отколкото биха могли в повечето други фирми.

Независимо дали сте току-що завършили, или сте опитен професионалист, каним Ви да се присъедините към нашия екип по пътя ни към нови постижения.
Стремим се да бъдем сред лидерите в индустрията и да предоставяме подобрени продукти на нашите клиенти. Фокусирани сме върху разширяване на дейността ни на нови пазари, осигуряване на устойчиво развитие на компанията и нови възможности за нашите служители.

Именно с тази цел, ние изградихме среда, в която да бъдете окуражавани постоянно да учите и да се развивате. Независимо в каква фаза от кариерата си се намирате, сега е времето да станете част от екипа на Ленно. Ние ще Ви дадем възможността да допринесете за успехите на нашата компания, достигайки нови висини във Вашата кариера.

В Ленно, всеки играе незаменима роля за нашия успех. Колективният опит, идеите и усърдната работа на нашия екип са това, което изгражда нашата култура и движи бизнеса ни.
Интересувате ли се от свободните позиции в Ленно?
Партньорства
Увеличете размаха на бизнеса си, партнирайки си с нас. Ние сме алтернативен кредитор, брокер и консултант в сферата на търговията с финансови инструменти и инвестициите, предлагащ широка гама финансови услуги.
Афилиейт програма
Нашата афилиейт прoграма предлага уникална експозиция, с едни от най-високите проценти на конвертиране, докато същевременно ви позволява да се възползватe от добре познатия бранд на Ленно.
Институционално партньорство
Ленно има добре утвърдени взаимоотношения с кредитни и финансови консултанти и посредници. Нашето предложение за сътрудничество предлага максимална гъвкавост, чрез аутсорсинг или ко-брандирани решения, в зависимост от лиценза на нашите бизнес партньори.
Имате ли желание да обсъдим в детайли?
Контакти
Ленно е истински европейски гражданин с няколко офиса в Европа. Тъй като технологиите все повече ни свързват, а регулаторните бариери падат, нашата компания е в уникална позиция да адресира все по-глобалните нужди на нашите клиенти.

0700 42 442

България
Ленно Глобъл Адвайзъри АД
Ленно АД (Представителен офис)
ЦУМ, Северна рецепция, етаж 5
бул. Мария Луиза 2
София 1000, България
02 445 20 60
sofia [at] lenno.com
Ленно АД
Hebros Quarter, Сектор A, етаж 11
бул. Марица 154
Пловдив 4000, България
032 34 74 74
plovdiv [at] lenno.com
Чехия
T.N.K. Capital s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
Czech Republic
prague [at] lenno.com
Полша
TNK Capital sp. z o.o
ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 4
01-541 Warszawa
Polska
(+48) 666 402 666
warsaw [at] lenno.com
Русия
OOO TNK Capital
Presnenskaya naberezhnaya, 10, block C
123112, Moscow
Russia
8-800-777-08-73
moscow [at] lenno.com
Великобритания
Lenno JSC (Rep Office)
Canary Wharf
25 Canada Square, Level 33
London E14 5LQ
United Kingdom
london [at] lenno.com
По отдели

Кредитиране и Финансиране
financing [at] lenno.com

Брокерски услуги
securities [at] lenno.com

Инвестиционен мениджмънт
advisory [at] lenno.com

Управление на богатство
wealth [at] lenno.com

Инвестиционно банкиране
banking [at] lenno.com

Директни инвестиции
investments [at] lenno.com

Трежъри
treasury [at] lenno.com

Кариери
careers [at] lenno.com

Партньорства
partnerships [at] lenno.com

PR
media [at] lenno.com

Връзки с инвеститорите
ir [at] lenno.com

Администрация
office [at] lenno.com
Финансови услуги
Възползвайте се от нашата широка гама от услуги и решения. Вашата ситуация, вашите предпочитания, както и вашият характер, определят услугите, които ще Ви предложим.
Нашето мислене
Вижте пълния архив от текстове, съдържащи нашата гледна точка за темите, които променят света днес и утре.
Бизнес и Ипотечни кредити
Бизнес и Ипотечни кредити
По-бързи и гъвкави сме от всяка банка. Условията ни са по-добри от всеки друг небанков кредитор.
По-бързи и гъвкави сме от всяка банка. Условията ни
са по-добри от всеки друг небанков кредитор.
Важно: Услуга на Ленно АД.
Консултирайте се с нашия екип, за да разберете повече.