Застраховане

Какво да обмислите преди да сключите застраховка живот

Най-големият плюс на застраховката живот е това, че ако ви се случи нещо, то вашето семейство ще е подсигурено. Но това не е единственото предимство.

Какво да обмислите преди да сключите застраховка живот

Има някои други предимства, на застраховките живот, с които повечето хора не са наясно, като например: данъчното облекчение, държавна гаранция, спестовен характер и допълнителна доходност.


1. От къде да започнете?

Застраховката живот е дългосрочна инвестиция и като такава е по-изгодна, когато се сключва за по-дълъг период от време. Затова е добре да обмислите някои основни финансови аспекти на този продукт. Какво искате да постигнете? Само себе си ли искате да застраховате или и друг член на семейството? Каква премия ще можете да внасяте и за какъв период от време? Дали искате просто да защитите семейството си при настъпването на злополука или болест или бихте искали освен това да си осигурите и допълнителен доход? В зависимост от отговорите на въпросите, ще можете да се ориентирате при изборът на подходящата полица за вас. Препоръчително е да работите със застрахователен брокер, който да ви ви намери различни оферти и да ви помогне с взимането на правилното решение.

2. Данъчно облекчение и държавна гаранция

Съгласно закона, вноските по полицата живот намаляват годишната данъчна основа с до 10%. Също така наследниците по застраховката не дължат данък наследство. Друго предимство на застраховката живот е, че спестените средства по тази полица са гарантирани от държавата чрез Обезпечителен фонд не могат да бъдат запорирани. А самата застраховка е валидна на територията на България и на целия Европейски съюз.

3. Спестовен характер и допълнителна доходност

Най-популярни са спестовните застраховки живот, които ви позволяват да подсигурите вашите старини или бъдещето на децата ви. Спестовната застраховка ви позволява да получите допълнителна пенсия, да платите образованието на децата си, както и да направите плащане за жилище или автомобил. Също така, при този вид полица на датата на падеж вие получавате цялата внесена сума от вас плюс натрупаната през годините доходност. А при настъпване на застрахователно събитие, това ваше право не се нарушава.

Още статии

Как да спестим пари докато обикаляме света?
Спестявания Как да спестим пари докато обикаляме света?

"Светът е книга и тези, които не пътуват, четат само една страница.” Прекрасен цитат, но нека не забравяме, една скъпо струваща книга!

В наши дни Интернет и социалните мрежи лесно ни отвеждат до всяка точка на Земята, при това почти за без пари. И все пак жаждата за приключения си остава предпочитана.

Какво представлява форекс търговията?
Трейдинг Какво представлява форекс търговията?

Форекс или тъй наречената търговия на валута представлява купуването и продаването на валута на валутния пазар с цел реализиране на печалба.

Форекс пазарът е най-големият финансов пазар с транзакции на ден на стойност повече от $5 трилиона – това са повече транзакции от тези на пазарът на фючърси и капиталовият пазар взети заедно.

Какво представляват дивидентите?
Доходи Какво представляват дивидентите?

Дивидентите са плащания, които компаниите разпределят на своите акционери.

Инвеститорите в акции печелят от две неща: от дивиденти и от повишаване на цените на акции. Когато компанията връща част от печалбите си към своите акционери, то тя го прави чрез дивиденти, които обикновено се изплащат на тримесечие. Изплащането на дивиденти, обаче не е задължително.

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 65% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.