Задлъжнялост

Централен кредитен регистър

Как да проверя кредитната си задлъжнялост и мога ли да получа кредит въпреки това?

Централен кредитен регистър

1. Какво представлява Централен кредитен регистър (ЦКР)?

Малко кредитополучатели са наясно, че съществува информационна система, която съхранява база данни за размера на теглените от тях заеми. Това е Централен кредитен регистър. ЦКР се поддържа от Българска народна банка (БНБ) и представлява кредитно досие на физически и юридически лица към различни кредитори като банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари на територията на страната. В него може да се намери информация за текущи кредити, както и история на вече погасени такива за срок 5 години назад.

2. Как мога да получа информация за кредитното си досие и как кредиторите получават тази информация?

Всяко лице може да поиска справка от БНБ и да получи много подробна информация по кредитори и дължими суми, а всеки кредитор има право да получи съкратена справка от ЦКР с обща информация за кредитната задлъжнялост, редовни, просрочени кредити и др. Онлайн достъп до ЦКР имат банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, във връзка с оценката на кредитната задлъжнялост на техните клиенти. Информацията в ЦКР се формира на база регулярните справки, които кредиторите са длъжни да подават за своите клиенти. Тези справки включват текущото състояние на индивидуалните кредити, просрочия, погасени кредити, новоразрешени кредити, натрупани задължения и др.

3. Как кредиторите анализират информацията от ЦКР?

Чрез информацията от ЦКР, кредиторите оценят кредитоспособността на своите клиенти. Практиката на българските кредитори е да отказват кредити на лица с кредитна задлъжнялост, особено ако кредитите не са обслужвани редовно. Ако сте били нередовен платец, за вас ще бъде изключително трудно да получите банков кредит през следващите 5 години, дори да заплатите задълженията си поради „лоша кредитна история“.

4. Как ние можем да ви помогнем?

За разлика от повечето кредитори, Ленно може да ви отпусне кредит, дори при наличие на кредитна задлъжнялост, независимо дали кредитите ви са редовни или в просрочие и въпреки „лоша кредитна история“. Ако имате кредити, чиито условия не ви харесват, можем да помогнем с рефинансиране и със заличаване на предходни ипотеки. Така получавате нужното финансиране, спирате начисляването на неустойки за забава и изчиствате нередовните си кредити. Тази информацията се отразява в ЦКР и подобрява възможността за получаването на кредити в бъдеще.

Още статии

Как да останете спокойни когато имате дългове
Задлъжнялост Как да останете спокойни когато имате дългове

Да имате дългове има два аспекта – финансов и психологически.

В днешно време почти всичко, което притежаваме принадлежи на банката.

10 стъпки да изплатите дълговете си по-бързо
Задлъжнялост 10 стъпки да изплатите дълговете си по-бързо

Реалността – да имаме заеми е трудно. Да ги изплатим е още по-трудна и често загубена битка.

Много хора в продължение на години се опитват да изплатят студентски и потребителски заеми, ипотеки, медицински дългове, данъци и много други задължения.

Най-бързият и евтин начин да платите задълженията по кредитната си карта
Задлъжнялост Най-бързият и евтин начин да платите задълженията по кредитната си карта

Удобствата на кредитната карта я правят част от ежедневието на много от нас. Но въпреки гратисния период, често можем да изпаднем в сериозни задължения.

Препоръчително е да внесете цялата сума по кредитната си карта в определения от банката срок. Това, обаче, не винаги е възможно. Така върху непокритата сума започва да се начислява не малка лихва. Ето какви мерки можете да предприеме, ако се окажете в подобна ситуация:

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 73.08% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Lenno App is here!

Пенке, 😎
свали приложението.

С него ще имаш достъп до кредити, инвестиции, застраховки, карти, а скоро и разплащания.