Помощен център

Какви са разликите в сравнение с банковите ипотечни и бизнес кредити

Според нас банките винаги ще намерят причина да ви откажат ипотечен или бизнес кредит, дори такава да няма. Ние търсим начин да ви кредитираме, а не причина да ви откажем. Нека разгледаме основните причини, поради които банките биха ви отказали ипотечен или бизнес кредит и как Ленно АД подхожда в същите ситуации.

Лоша кредитна история

Кредитната история на всяко физическo и юридическо лице в България се администрира от Централния кредитен регистър към Българска народна банка. Попадайки в него като нередовен платец, за вас ще бъде изключително трудно да получите банков кредит през следващите 5 години, дори да заплатите задълженията си. За разлика от повечето банки, Ленно АД взема предвид кредитната ви история само във връзка със задълженията ни по Глава пета от ЗКНИП.

Пример

Ако преди 4 години сте загубили работата си, в последствие на което сте забавили няколко вноски по потребителския ви кредит или кредитната ви карта, то вашата банка най-вероятно вече ви е класифицирала като рисков или дори нередовен платец, дори вече да сте се издължили.

 • Банката най-вероятно ще ви откаже ипотечен или бизнес кредит под претекст лоша кредитна история.
 • В същия случай Ленно АД може да ви кредитира, поради което все повече и повече клиенти се обръщат към нас.

Липса на доходи или обороти

Да се прави бизнес в България не е лесно. Въпреки това има над 1.5 млн. регистрирани фирми, повечето от които нямат достатъчно история, обороти или печалби, за да получат банково финансиране. За Ленно АД това не са причини за отказ, напротив – ние вярваме в предприемачеството.

Пример

Управлявате малък бизнес с ниски обороти и минимална печалба. Или току-що сте учредили вашата фирма.

 • Банка най-вероятно ще ви откаже бизнес кредит, под претекст липса на фирмена история и/или липса на достатъчно обороти.
 • Ленно АД ще ви кредитира, без значение дали сте нова фирма, без обороти или на загуба.

Важно е да запомните

С влизането в сила на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, физическите лица, които искат да получат кредит, попадащ под този закон, трябва да разполагат с достатъчно доходи, съгласно изискванията на закона. Свържете се с нас за допълнителна информация или прочетете повече тук.

Прекомерна задлъжнялост

Свръхзадлъжнялостта става все по-често срещано явление в България. Много хора вече имат ипотечен и потребителски кредит, няколко кредитни карти, а понякога се изкушават да ползват и бързи кредити. Почти винаги е много по-изгодно да рефинансирате всички малки кредити и кредитни карти и да ги обедините в един обезпечен кредит. Банките също могат да ви съдействат в такава ситуация, освен когато имате просрочия по текущите ви кредити. Във всеки случай, Ленно АД е на ваше разположение.

Пример

Имате потребителски кредит с остатъчна главница 12,000 лв. Две кредитни карти, всяка по 1,500 лв. Три бързи кредита за общо 2,500 лв. Така трябва да погасявате 6 различни месечни вноски, които често забавяте – понякога поради финансови трудности, а понякога просто от невнимание.

 • Банка най-вероятно няма да одобри вашия кредит, под претекст свръхзадлъжнялост и/или лоша кредитна история.
 • Ленно АД ще рефинансира всичките ви задължения, съгласно договора за кредит. Кредитирали сме клиент с 27 кредита.

Възбрани по изпълнителни дела и публични продани

Световната финансова криза се почувства в България години по-късно. И въпреки че на запад е отдавна забравена, в България все още има много хора, които изпитват финансови затруднения. Ако срещу вас се водят изпълнителни дела или активите ви са обявени за публична продан, не се отчайвайте – много хора са изпадали в такава ситуация. За съжаление, банките нямат решение за клиенти във вашата позиция. Свържете се с нас, за да чуете нашето.

Пример

Вашият недвижим имот е възбранен от Топлофикация или друг кредитор за сумата от 4,000 лв. Вие не разполагате със сумата, но имате желание да изтеглите ипотечен кредит в размер на 15,000 лв, с който да погасите задължението си по изпълнителното дело.

 • Банка няма да одобри вашия кредит преди да заличите възбраната, което може да стане единствено след заплащане на задължението от 4,000 лв, под претекст, че обезпечението има тежести и ипотеката на банката няма да е първа поред.
 • Ленно АД ще ви поиска удостоверение от ЧСИ за актуалния размер на дълга по изпълнителното дело. След което: одобряваме кредита, ставаме втора поред ипотека, превеждаме 4,000 лв на ЧСИ, съгласно договора за кредит, поемаме комуникацията с ЧСИ до заличаването на възбраната, превеждаме ви останалите 11,000 лв.

Кредитирали сме клиент със 7 възбрани по 7 различни изпълнителни дела, т.е. сме били 8-ма поред ипотека.

Задължения към държавата

Както може би знаете, нямате право да се разпореждате с вашите недвижими имоти, вкл. не можете да учредявате договорни ипотеки, ако имате просрочени задължения към държавата – НАП, общини и др. Дори целта на кредита да е заплащането на въпросните задължения, ще разберете, че сте в омагьосан кръг, от който доскоро нямаше изход. Естествено, Ленно АД разработи решение и за този проблем.

Пример

Възнамерявате да изтеглите 50,000 лв кредит, обезпечен с недвижим имот. За съжаление дължите 5,000 лв на НАП, свързани с вашия бизнес. От вашата банка ви съветват да ги погасите, след което да доразгледат вашето искане за кредит.

 • Банката няма да одобри вашия кредит, преди да предоставите Удостоверение, че вече нямате задължения. Още по-неприятното е, че дори да погасите задълженията си, това не гарантира одобрението на кредита ви.
 • При нас ситуацията е по-различна. Ленно АД ще ви отпусне част от кредита предварително. Във вашия случай 5,000 лв, с които да погасите задълженията си. След това вписваме договорната ипотека и получавате останалите 45,000 лв.

Възраст над 65 години

Въпреки че дискриминацията не би трябвало да се толерира, повечето банки няма да ви одобрят за ипотечен или бизнес кредит, ако към края на погасителния план сте на над 65 годишна възраст. Разбираме, че това е свързано с обичайната пенсионна възраст, но от Ленно АД не вярваме в това ограничение.

Пример

Вие сте на 50 години. Желаете да изтеглите ипотечен кредит на стойност 70,000 лв. За да плащате възможно най-малка месечна вноска, избирате максималния период за изплащане на кредита, който дадена банка предлага – 30 години.

 • Банката няма да одобри вашия кредит със срок за изплащане 30 години. Ще ви направят погасителен план за 15 години (след толкова ще сте на 65 години), което ще увеличи драстично месечната вноска.
 • За Ленно АД вашата възраст е без значение. Ние сме отпускали 10 годишен кредит на 81 годишен човек, който 2 години по-късно, жив и здрав, погаси кредита си предсрочно.

Нека разгледаме и още няколко от предимствата на Ленно АД в сравнение с банките.

Бързо одобрение и усвояване

Повечето банки са тромави. Те не се интересуват от вашите спешни нужди. Трябва постоянно да ги натискате, за да си свършат работата. Няма нужда да е така. Ние виждаме кредитирането по следния начин:

 • Ще ви дадем одобрение до 1 час, след като ни изпратите документи за обезпечението и данни за кредитополучателя.
 • Ще ви отпуснем до €5,000 преди самата ипотека, които можете да използвате за заплащането на данъчни задължения, набавянето на документи или други спешни нужди.
 • След вписването на ипотеката банките изискват Удостоверение за тежести, което се издава от Агенция по вписванията в срок от 3 дни. Ние превеждаме остатъчната сума до 30 минути след вписването на ипотеката.

Пример

Днес е понеделник. Вие имате всички необходими документи, за да изповядате ипотечна сделка пред нотариус. През последните седмици сте преговаряли с вашата банка и имате одобрение за кредит. За вас е на живот и смърт да усвоите сумата в петък.

 • Ако подпишете всички документи с банката във вторник, ипотеката най-вероятно ще бъде вписана в сряда или четвъртък, което означава, че ще се сдобиете с Удостоверение за тежести най-рано в понеделник следващата седмица, след което банката ще има тридневен срок да кредитира сметката ви.
 • Ленно АД може да одобри кредита ви още в понеделник. Въпреки кратките срокове, можем да изготвим всички документи в рамките на деня и да изповядваме сделка във вторник. Ако ипотеката се впише в сряда или четвъртък преди 15:00 часа, ние ще направим превод РИНГС към вас и ще получите сумата още на същия ден – ден или два предварително.

Вид на лихвата, нива и цялостно оскъпяване

За разлика от банковите лихви които винаги се определят от стойността на даден индекс плюс няколко пункта, и които често варират съгласно политиката на централните банки, лихвите на Ленно АД са фиксирани за целия период. Това елиминира бъдещи изненади, породени от промени в месечната вноска, което най-често се случва в тежки за икономиката времена.

Поради факта, че поемаме много по-висок риск, нашите лихви са по-високи от банковите. Въпреки това, за изрядни бизнес клиенти създадохме Промоционална програма „Ефективно оскъпяване“. По този начин, нашите лоялни клиенти плащат толкова, колкото биха платили и при банков кредит.

Пример

 • Вид лихва – фиксирана.
 • Вид вноска – анюитетна или специално договорена.
 • Гратисен период за главница – до 3 години.
 • Оскъпяване след връщане на 77% от платената лихва, съгласно Промоционална програма „Ефективно оскъпяване“4.83% (При лихвен процент по договор за бизнес кредит 21%).

Срок

Банките отпускат ипотечни и жилищни кредити с максимален срок 30-35 години, освен ако не попадате под възрастовото ограничение по-горе. За бизнес кредити обаче, банките рядко предлагат срок за издължаване по-дълъг от 7-10 години, което увеличава месечната вноска няколко пъти.

Пример

 • Банков ипотечен кредит – 30 години.
 • Ипотечен кредит от Ленно АД – 30 години. Кандидатствайте.
 • Банков бизнес кредит – 7 години.
 • Бизнес кредит от Ленно АД – 30 години. Кандидатствайте.

Свържете се с нас

Очакваме вашите въпроси на телефон 0700 42 442 или и-мейл info [@] lenno.com

Можете и да кандидатствате за кредит онлайн

Разбира се, ако желаете можете да посетите и някой от нашите офиси

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 79.17% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Lenno App is here!

Пенке, 😎
свали приложението.

С него ще имаш достъп до кредити, инвестиции, застраховки, карти, а скоро и разплащания.