ЗА НАС
Запознайте се с нашата компания, мениджмънт, корпоративна култура, история и възможности за сътрудничество.
ЗА НАС
Запознайте се с нашата компания, мениджмънт, корпоративна култура, история и възможности за сътрудничество.
НАКРАТКО
Ленно е алтернативен кредитор, брокер и консултант в сферата на търговията с финансови инструменти и инвестициите, предлагащ широка гама финансови услуги на значителен кръг клиенти, включващ местни и международни компании, правителства, финансови институции и физически лица.
МЕНИДЖМЪНТ
Ние вярваме, че най-важният ресурс, играещ главна роля за намирането на иновативни решения и имащ положително икономическо въздействие, е интелектуалният капитал.
Новото име Ленно подчертава профила на компанията като международна финансова институция, предлагаща пълен спектър от финансови услуги и неотстъпваща по никакъв начин на компаниите с по-дълга история, чрез предоставянето на индивидуални финансови решения.

Александър Тонков
Изпълнителен директор
Ленно АД
КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА
Ние всички сме с различна биография, но точно в това е и най-голямата ни сила. Именно нашите различия ни позволяват да предложим находчиви и оригинални решения за всеки казус, с който се сблъскваме.
Нашите колеги са отдадени на това, което правят и се фокусират върху постигането на изключителни резултати. Те се стремят да поставят нуждите на клиентите на първо място и да мислят нестандартно. Винаги предизвикват себе си и хората около себе си да надминават границите на възможностите си, като спазват най-високите етични стандарти.

Поддържаме вътрешнофирмена култура, която да насърчава сътрудничеството и където всеки глас да бъде чут. Независимо на каква позиция в организацията са нашите колеги, те имат възможността да развият своя опит, да допринесат за положителна промяна в обществото и да изградят кариера. Ценим уважението, интегритета и сътрудничеството. Вярваме, че всеки от нашия екип играе важна роля в изграждането на корпоративната култура на Ленно - култура, която сме убедени, ще допринесе най-много за успеха на нашите клиенти.
Интересувате ли се от свободните позиции в Ленно?
ИСТОРИЯ
Повече от 19 години Ленно помага на клиентите си да правят успешен бизнес. Главните ни офиси са разположени на кръстопът между изтока и запада, което ни позволява да вземем най-доброто от двата свята. През годините се научихме да бъдем търпеливи и да предоставяме първокласни услуги на своите клиенти, чрез дългосрочно обвързване, иновативни решения и гладко изпълнение.
12/1998
ОДЕСОС 33 АД е основано във Варна, България.
07/1999
Комисията по ценните книжа и фондовите борси лицензира ОДЕСОС 33 АД като инвестиционен посредник.
02/2004
ОДЕСОС 33 АД става Балканска Инвестиционона Компания АД и мести седалището си в София, България.
03/2006
Балканска Инвестиционна Компания АД получава лиценз за инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор.
12/2012
ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД е основано като дъщерно дружество на английска компания, базирана в Лондон.
12/2013
Българска народна банка вписва ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД в регистъра на Финансовите институции.
09/2014
ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД се преобразува
в акционерно дружество и увеличава капитала си на 1,260,000 лв.
2014
Над 15,000 фирми и физически лица кандидатстват за кредит от ТНК Кепитъл Мениджмънт през първата година на компанията на пазара.
05/2015
Българска народна банка пререгистрира ТНК Кепитъл Мениджмънт АД като финансова институция с номер на регистрация BGR00341.
12/2015
Основава се дъщерно дружество в Полша - TNK Capital sp. z o.o., с офис във Варшава. Дружеството ще предоставя потребителски и бизнес кредити на територията на Полша.
05/2016
Основава се дъщерно дружество в Чехия - T.N.K. Capital s.r.o., с офис в Прага. Дружеството ще предоставя потребителски и бизнес кредити на територията на Чехия.
2016
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД успешно пласира 3 частни емисии облигации, с цел разрастване на дейността.
04/2017
Основава се дъщерно дружество в Русия - ТНК Кэпитал ООО, с офис в Москва. Дружеството ще предоставя заеми на територията на Русия.
09/2017
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД става втората българска компания, партньор на платформата за p2p lending - Viventor.
01/2018
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД става Ленно АД.
ИП Балканска Инвестиционна Компания АД се преименува на ИП Ленно Глобъл Адвайзъри АД.
Back
Next
12/1998
ОДЕСОС 33 АД е основано във Варна, България.
07/1999
Комисията по ценните книжа и фондовите борси лицензира ОДЕСОС 33 АД като инвестиционен посредник.
02/2004
ОДЕСОС 33 АД става Балканска Инвестиционона Компания АД и мести седалището си в София, България.
03/2006
Балканска Инвестиционна Компания АД получава лиценз за инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор.
12/2012
ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД е основано като дъщерно дружество на английска компания, базирана в Лондон.
12/2013
Българска народна банка вписва ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД в регистъра на Финансовите институции.
09/2014
ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД се преобразува
в акционерно дружество и увеличава капитала си на 1,260,000 лв.
2014
Над 15,000 фирми и физически лица кандидатстват за кредит от ТНК Кепитъл Мениджмънт през първата година на компанията на пазара.
05/2015
Българска народна банка пререгистрира ТНК Кепитъл Мениджмънт АД като финансова институция с номер на регистрация BGR00341.
12/2015
Основава се дъщерно дружество в Полша - TNK Capital sp. z o.o., с офис във Варшава. Дружеството ще предоставя потребителски и бизнес кредити на територията на Полша.
05/2016
Основава се дъщерно дружество в Чехия - T.N.K. Capital s.r.o., с офис в Прага. Дружеството ще предоставя потребителски и бизнес кредити на територията на Чехия.
2016
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД успешно пласира 3 частни емисии облигации, с цел разрастване на дейността.
04/2017
Основава се дъщерно дружество в Русия - ТНК Кэпитал ООО, с офис в Москва. Дружеството ще предоставя заеми на територията на Русия.
09/2017
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД става втората българска компания, партньор на платформата за p2p lending - Viventor.
01/2018
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД става Ленно АД.
ИП Балканска Инвестиционна Компания АД се преименува на ИП Ленно Глобъл Адвайзъри АД.
Back
Next
12/1998
ОДЕСОС 33 АД е основано във Варна, България.
07/1999
Комисията по ценните книжа и фондовите борси лицензира ОДЕСОС 33 АД като инвестиционен посредник.
02/2004
ОДЕСОС 33 АД става Балканска Инвестиционона Компания АД и мести седалището си в София, България.
03/2006
Балканска Инвестиционна Компания АД получава лиценз за инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор.
12/2012
ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД е основано като дъщерно дружество на английска компания, базирана в Лондон.
12/2013
Българска народна банка вписва ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД в регистъра на Финансовите институции.
09/2014
ТНК Кепитъл Мениджмънт ЕООД се преобразува
в акционерно дружество и увеличава капитала си на 1,260,000 лв.
2014
Над 15,000 фирми и физически лица кандидатстват за кредит от ТНК Кепитъл Мениджмънт през първата година на компанията на пазара.
05/2015
Българска народна банка пререгистрира ТНК Кепитъл Мениджмънт АД като финансова институция с номер на регистрация BGR00341.
12/2015
Основава се дъщерно дружество в Полша - TNK Capital sp. z o.o., с офис във Варшава. Дружеството ще предоставя потребителски и бизнес кредити на територията на Полша.
05/2016
Основава се дъщерно дружество в Чехия - T.N.K. Capital s.r.o., с офис в Прага. Дружеството ще предоставя потребителски и бизнес кредити на територията на Чехия.
2016
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД успешно пласира 3 частни емисии облигации, с цел разрастване на дейността.
04/2017
Основава се дъщерно дружество в Русия - ТНК Кэпитал ООО, с офис в Москва. Дружеството ще предоставя заеми на територията на Русия.
09/2017
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД става втората българска компания, партньор на платформата за p2p lending - Viventor.
01/2018
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД става Ленно АД.
ИП Балканска Инвестиционна Компания АД се преименува на ИП Ленно Глобъл Адвайзъри АД.
Back
Next
КАРИЕРИ
Въпреки че нашата дейност се измерва в десетки милиони, ние избираме служителите си един по един. Знаем, че в сферата на услугите, без най-добрите хора, няма как да бъдем най-добрата компания. Разчитаме на хора, които безусловно се стремят към успех, и им даваме възможността да прогресират много по-бързо, отколкото биха могли в повечето други фирми.

Независимо дали сте току-що завършили, или сте опитен професионалист, каним Ви да се присъедините към нашия екип по пътя ни към нови постижения.
Ти си студент или
си без опит

Ти си експерт
с голям опит

Стремим се да бъдем сред лидерите в индустрията и да предоставяме подобрени продукти на нашите клиенти. Фокусирани сме върху разширяване на дейността ни на нови пазари, осигуряване на устойчиво развитие на компанията и нови възможности за нашите служители.

Именно с тази цел, ние изградихме среда, в която да бъдете окуражавани постоянно да учите и да се развивате. Независимо в каква фаза от кариерата си се намирате, сега е времето да станете част от екипа на Ленно. Ние ще Ви дадем възможността да допринесете за успехите на нашата компания, достигайки нови висини във Вашата кариера.

В Ленно, всеки играе незаменима роля за нашия успех. Колективният опит, идеите и усърдната работа на нашия екип са това, което изгражда нашата култура и движи бизнеса ни.
ПАРТНЬОРСТВА
Увеличете размаха на бизнеса си, партнирайки си с нас. Ние сме алтернативен кредитор, брокер и консултант в сферата на търговията с финансови инструменти и инвестициите, предлагащ широка гама финансови услуги.
Aфилиейт програма
Нашата афилиейт прoграма предлага уникална експозиция, с едни от най-високите проценти на конвертиране, докато същевременно ви позволява да се възползватe от добре познатия бранд на Ленно.
Институционално партньорство
Ленно има добре утвърдени взаимоотношения с кредитни и финансови консултанти и посредници. Нашето предложение за сътрудничество предлага максимална гъвкавост, чрез аутсорсинг или ко-брандирани решения, в зависимост от лиценза на нашите бизнес партньори.
Имате ли желание да обсъдим в детайли?
КОНТАКТИ
Ленно е истински европейски гражданин с няколко офиса в Европа. Тъй като технологиите все повече ни свързват, а регулаторните бариери падат, нашата компания е в уникална позиция да адресира все по-глобалните нужди на нашите клиенти.

0700 42 442

БЪЛГАРИЯ
Ленно Глобъл Адвайзъри АД
02 943 9215, 02 943 9216
Ленно АД (Представителен офис)
02 445 20 60

ЦУМ, Северна рецепция, етаж 5
бул. Мария Луиза 2
София 1000, България
sofia [at] lenno.com
Ленно АД
Hebros Quarter, Сектор A, етаж 11
бул. Марица 154
Пловдив 4000, България
032 34 74 74
plovdiv [at] lenno.com
ЧЕХИЯ
T.N.K. Capital s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
Czech Republic
prague [at] lenno.com
ПОЛША
TNK Capital sp. z o.o
ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 4
01-541 Warszawa
Polska
(+48) 666 402 666
warsaw [at] lenno.com
РУСИЯ
OOO TNK Capital
Presnenskaya naberezhnaya, 10, block C
123112, Moscow
Russia
8-800-777-08-73
moscow [at] lenno.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Lenno JSC (Rep Office)
Canary Wharf
25 Canada Square, Level 33
London E14 5LQ
United Kingdom
london [at] lenno.com
ПО ОТДЕЛИ

Кредитиране и Финансиране
financing [at] lenno.com

Брокерски услуги
securities [at] lenno.com

Инвестиционен мениджмънт
advisory [at] lenno.com

Управление на богатство
wealth [at] lenno.com

Инвестиционно банкиране
banking [at] lenno.com

Директни инвестиции
investments [at] lenno.com

Трежъри
treasury [at] lenno.com

Кариери
careers [at] lenno.com

Партньорства
partnerships [at] lenno.com

PR
media [at] lenno.com

Връзки с инвеститорите
ir [at] lenno.com

Администрация
office [at] lenno.com
ФИНАНСОВИ УСЛУГИ
Възползвайте се от нашата широка гама от услуги и решения. Вашата ситуация, вашите предпочитания, както и вашият характер, определят услугите, които ще Ви предложим.
НАШЕТО МИСЛЕНЕ
Вижте пълния архив от текстове, съдържащи нашата гледна точка за темите, които променят света днес и утре.
БИЗНЕС И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ
БИЗНЕС И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ
По-бързи и гъвкави сме от всяка банка. Условията ни са по-добри от всеки друг небанков кредитор.
По-бързи и гъвкави сме от всяка банка. Условията ни
са по-добри от всеки друг небанков кредитор.
Важно: Услуга на Ленно АД.
Консултирайте се с нашия екип, за да разберете повече.