КРЕДИТИРАНЕ. ИНВЕСТИЦИИ. ТРЕЙДИНГ.
Конкурираме банките чрез гъвкаво финансиране на бизнеси и физически лица, несравнимо с това на преките ни конкуренти. Променяме начина, по който трейдърите и инвеститорите гледат на пазара.
КРЕДИТИРАНЕ. ИНВЕСТИЦИИ. ТРЕЙДИНГ.
Конкурираме банките чрез гъвкаво финансиране на бизнеси и физически лица, несравнимо с това на преките ни конкуренти. Променяме начина, по който трейдърите и инвеститорите гледат на пазара.
КРЕДИТИРАНЕ. ИНВЕСТИЦИИ. ТРЕЙДИНГ.
 
Конкурираме банките чрез гъвкаво финансиране на бизнеси и физически лица, несравнимо с това на преките ни конкуренти. Променяме начина, по който трейдърите и инвеститорите гледат на пазара.
ФИНАНСОВИ УСЛУГИ
Възползвайте се от нашата широка гама от услуги и решения. Вашата ситуация, вашите предпочитания, както и вашият характер, определят услугите, които ще Ви предложим.
Имате ли нужда от необвързваща консултация?
Важно: Различните услуги се предоставят от различни дружества от нашата структура, подробно описани по-долу. Консултирайте се с нашия екип, за да разберете кои от услугите са подходящи за Вас.
КРЕДИТИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ
Ленно АД предлага богато разнообразие от продукти и услуги, които да отговарят на финансовите нужди на нашите клиенти. Ние се стремим да бъдем лидери в индустрията като гарантираме висок стандарт на всичко, което правим  - от обслужването на клиенти до по-комплексните финансови решения.
Бизнес и Ипотечни кредити
По-бързи и гъвкави сме от всяка банка. Условията ни са по-добри от всеки друг небанков кредитор.
Имате ли нужда от необвързваща консултация?
Важно: Услугите, описани в секция Кредитиране и Финансиране, се предоставят от Ленно АД, T.N.K. Capital s.r.o., TNK Capital sp. z o.o и OOO TNK Capital. Консултирайте се с нашия екип, за да разберете кои от услугите са подходящи за Вас.
БРОКЕРСКИ УСЛУГИ
В днешния все по-глобален, сложен и променящ се свят, финансовите пазари се развиват по-бързо от всякога. Експертите на Ленно Глобъл Адвайзъри АД се стремят винаги да бъдат една крачка напред и точно затова значителен брой индивидуални и корпоративни клиенти, включително хедж фондове, брокерски къщи, корпорации и правителства, ни се доверяват всеки ден.

Нашата цел е да подпомагаме дейността на нашите клиентите като им асистираме с добри стратегически съвети във всички аспекти, пазарно проучване, консултации за управление на риска и преразпределянето му между различните класове активи, набиране на капитал и инвестирането му.
Имате ли нужда от необвързваща консултация?
Важно: Услугите, описани в секция Брокерски услуги, се предоставят от Ленно Глобъл Адвайзъри АД. Консултирайте се с нашия екип, за да разберете кои от услугите са подходящи за Вас.
ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
За нас най-важно е да разберем Вашите индивидуални нужди, планове и цели. Избора на правилната услуга на Ленно Глобъл Адвайзъри АД за Вас, зависи от това до каква степен бихте искали да участвате във вземането на инвестиционни решения.

Можете изцяло да ни делегирате управлението на Вашите активи. Или, ако сте запознат с финансовите пазари, имате собствени идеи и искате да ги обсъдите с нас, то нашите Инвестиционни консултации са подходящи за Вас.
Доверително управление
Възползвайте се от нашият дългогодишен опит и делегирайте управлението на портфейла си на нас. Принципите на нашата услуга са прости, но в същото време ефективни. Ние се стремим Вашите активи винаги да бъдат инвестирани в съответствие с настоящите пазарни очаквания. Нашите експерти са готови по всяко време да коригират Вашия портфейл, за да отговори на новите пазарни условия.
Инвестиционни консултации
При тази услуга ще работим заедно с Вас, за да дефинираме инвестиционна стратегия и да изградим Вашия портфейл в зависимост от финансовите Ви цели и риска, който сте готови да поемете. Вие ще имате достъп до нашия know-how и ще можете да се възползвате от индивидуални идеи за инвестиции от нашите инвестиционни специалисти. Всички крайни решения остават във Вашите ръце.
Имате ли нужда от необвързваща консултация?
Важно: Услугите, описани в секция Инвестиционен мениджмънт, се предоставят от Ленно Глобъл Адвайзъри АД. Консултирайте се с нашия екип, за да разберете кои от услугите са подходящи за Вас.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНО БОГАТСТВО
Вие и Вашите финансови цели сте нашият най-важен приоритет. Ние ценим продължителните и устойчиви бизнес взаимоотношения. В Ленно Глобъл Адвайзъри АД се стремим всеки ден да надминаваме Вашите очаквания и Ви гарантираме, че нашите професионалисти ще бъдат винаги на Ваше разположение.
Имате ли нужда от необвързваща консултация?
Важно: Услугите, описани в секция Управление на лично богатство, се предоставят от Ленно Глобъл Адвайзъри АД. Консултирайте се с нашия екип, за да разберете кои от услугите са подходящи за Вас.
ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
Ленно Глобъл Адвайзъри АД консултира корпорации, институции и правителства, относно стратегии за набиране на капитал и управление на риска.
Сливания и придобивания
Във все по-конкурентния корпоративен свят, всички индустрии претърпяват значителни промени в резултат на консолидацията и глобализацията. Нашите специфични познания и опит, заедно с нашите международни контакти, дават възможност на нашите M&A клиенти да постигнат стратегическите си цели.
Корпоративни финанси
Нашият екип от експерти, консултира клиентите ни по множество въпроси, като например: капиталова структура и риск мениджмънт, структуриране на сливания и придобивания, кредитен рейтинг, дистрибуционна политика, мениджмънт на ликвидността, цена на капитала, създаване на добавена стойност, и всякакви решения, свързани с кредитирането.
Набиране на капитал
Ние предлагаме първокласна услуга за набиране на средства, като целим да изградим доверие и дългосрочни отношения с поглед към бъдещето и да намерим цялостни решения, които да помагат на нашите клиенти при постигането на най-важните им бизнес цели.
Имате ли нужда от необвързваща консултация?
Важно: Услугите, описани в секция Инвестиционно банкиране, се предоставят от Ленно Глобъл Адвайзъри АД. Консултирайте се с нашия екип, за да разберете кои от услугите са подходящи за Вас.
ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ
Ленно АД постоянно търси ситуации, в които виждаме потенциал, или в които бихме могли да създадем стойност по начин, по който нашите конкуренти не биха могли.
Рисков капитал
В Ленно АД се стремим да създаваме стойност като инвестираме в бизнеси с потенциал, където нашият капитал, стратегически опит, връзките ни по цял свят и оперативната ни подкрепа, могат да доведат до конкурентно предимство.
Частен капитал
Ленно АД помага на компаниите да осъзнаят своя потенциал за растеж като изиграва изключително важна роля в процеса, предоставяйки капитал и оперативна подкрепа.
Недвижими имоти
Ленно АД има интерес към големи проекти, свързани с жилищни и други недвижими имоти, които се продават под пазарната им цена. След придобиването, добавяме стойност чрез подобрения и ремонти, поддръжка и управление.
Back
Next
Имате ли нужда от необвързваща консултация?
Важно: Услугите, описани в секция Директни инвестиции се предоставят от Ленно АД или дъщерно дружество. Консултирайте се с нашия екип, за да разберете повече.
ТРЕЖЪРИ
Ленно Глобъл Адвайзъри АД предлага цялостни решения, свързани с управлението на Вашите парични средства. Чрез нашия иновативен подход и особено внимание към детайлите, помагаме на нашите клиенти да намалят своя риск и да подобрят ефективността си, за да могат да се възползват от динамиката на бързо променящата се икономическа среда.
Управление на ликвидност
Разполагаме със сериозен набор от услуги за управление на ликвидността, които могат да бъдат адаптирани към индивидуалните Ви нужди. Тези услуги ще Ви помогнат да оптимизирате паричните си потоци в различни валути.
Вземания и задължения
Оптимизирайте процеса по отчитането на вземанията и задълженията и управлението на работния капитал чрез нашите гъвкави решения.
Управление на валутни експозиции
Управлявайте валутния си риск, докато се възползвате от пълен капацитет от възможности и подробно отчитане.
Имате ли нужда от необвързваща консултация?
Важно: Услугите, описани в секция Трежъри, се предоставят от Ленно Глобъл Адвайзъри АД. Консултирайте се с нашия екип, за да разберете кои от услугите са подходящи за Вас.
ЗА НАС
Запознайте се с нашата компания, мениджмънт, корпоративна култура, история и възможности за сътрудничество.
НАШЕТО МИСЛЕНЕ
Вижте пълния архив от текстове, съдържащи нашата гледна точка за темите, които променят света днес и утре.
БИЗНЕС И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ
БИЗНЕС И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ
По-бързи и гъвкави сме от всяка банка. Условията ни са по-добри от всеки друг небанков кредитор.
По-бързи и гъвкави сме от всяка банка. Условията ни
са по-добри от всеки друг небанков кредитор.
Важно: Услуга на Ленно АД.
Консултирайте се с нашия екип, за да разберете повече.